Keltomanovy stránky

věnováno věčnému odkazu keltského etnika pro současnost

Návštěvní knihy

Archiv

Aktuálně

Keltská noc

Keltská noc

RSS

RSS

Hodnocení

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank

Sdílení

Bookmark and Share

Rok 2012

Smutná zpráva pro příznivce Keltů

Po těžké nemoci zemřel dne 31. 7. ve věku nedožitých 67 let doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc. Významný český archeolog, který spolu se svou ženou PhDr. Janou Čižmářovou nesmazatelně přispěl k poznání keltské kultury. Mimo jiné vykopali největší bývalé keltské oppidum Staré Hradisko na Moravě, o kterém jsem psal ještě na starých stránkách zde.

Věnujme mu tichou vzpomínku...
Žádné komentáře
 
Vstup do administrace