Keltoman se zde dotkl problému definic, konkrétně definice pojmu šamanismus (a druidismus), které si kladou za cíl popsat nepopsatelné. Shodou náhod jsem měla možnost se tímto tématem zabývat ve své práci čerpající z díla kanadského religionisty W. C. Smithe The Meaning and End of Religion (Význam a konec náboženství). Ač toto dílo není v religionistických kruzích všeobecně akceptováno, obsahuje v prvních kapitolách pozoruhodné poznatky, které bych se zde ráda pokusila shrnout, neboť do určité míry objasňují problematiku, kterou Keltoman ve svém článku naznačil.

...

Je také nutné si uvědomit, že to pouze my, „lidé ze Západu“, jsme charakterističtí posedlostí definicemi. Dokud nebyla našimi předky nová náboženství objevena, tak právě ta ona náboženství, existující více než několik tisíc let, necítila potřebu definovat se. V žádném jiném náboženství (s výjimkou islámu) až donedávna neexistoval pojem náboženství obsahově srovnatelný s tím, jak mu rozumíme my. Náboženství – tedy víra, kult, rituální praktiky aj. byly nedílnou součástí života, součástí kultury samé; nezastávalo jen jakýsi abstraktní pojem.

...

celý článek naleznete na adrese http://www.haram.mysteria.cz/Text4.htm
____________________________
Aelinor