Ano, to je dobrý tip na výlet.Navšivte toto místo a nechte na sebe působit svoji fantazii.Pokud můžete zvolte noční prohlídku tohoto původně gotického hradu, který stojí na energeticky významném místě.Celá tato oblast přitahuje síly pozitivní i ty opačné.Škoda,že některé úpravy během času pozměnily charakter hradu.

Na hradě jsou v soukromé místnosti i runové znaky, v podzemí jsou i zazděné dveře nad vchody do dvou sklepení a nikdo neví co je za nimi.V kapli jsou zobrazeni bojovníci temnotou a je zajímavé, že všechny hospodářské budovy byly mimo centrum hradu,zas jeden důvod k zamyšlení..

U turistické značené stezky,kde býval barokní kostelík je místo, kde se mohla nacházet ona "díra do pekel".

V okolí je místo, kde ještě jako pohanka před svým pokřtěním působila sv. Ludmila.